Ajutorul de inmormantare

Ajutorul de inmormantare este acordat în cazul persoanelor decedate, care au fost pensionare, unui membru din familie, care a avut in intretinere, pana la data decesului, pe titularul pensionar.

Dreptul asiguraţilor la ajutor de deces nu este condiţionat de îndeplinirea unui stagiu de cotizare.
Ajutorul de inmormantare se acorda unei singure persoane care face dovada că a suportat cheltuieli ocazionate de deces si este in cuantum de 2223 lei.

 

Aveti nevoie de urmatoarele acte pentru obtinerea ajutorului de inmormantare:

1. Certificat de deces (original şi copie);
2. Buletinul de Identitate sau Cartea de Identitate a solicitantului (original si copie);
3. Talonul de pensie al persoanei decedate;
4. Factura fiscala din care sa reiasa cheltuielile facute la inmormantare (factura pentru sicriu);
5. Formular tip pentru ajutorul de inmormantare;